כרסומות קונבנציונאליות

מאובזרות קומפלט

 

לאספקה מידית

 

לפרטים נוספים פנה: 04-8703066 / אלינור – 0527-444954 / גדעון- 0526-688854